[UPDATE] MOD APK Server ROSE | NRO Lậunrorose #nrolau #ngocrong (*) Vui lòng gỡ cài đặt phiên bản cũ nếu đã từng tải bản trên kênh. (*) Chức năng: – Auto đập đồ.